Over ons

Van een klein initiatief in 2009 zijn we uitgegroeid tot een belangrijke partner voor verbetering van het onderwijs met krachtig leraarschap op school-, regionaal- en landelijk niveau.

De 5 pijlers voor verandering van het onderwijs

Wij, Leraren met Lef, zijn gestart met een nieuwe fase waarbij we scholen ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs van onderop (kijk hiervoor op onze pagina Wat wij doen). In 2009 zijn we als klein initiatief begonnen en hebben wij met landelijke manifestaties, regionale bijeenkomsten en dialoog met beleidsmakers ons hard gemaakt voor onderwijs van onderop. Inmiddels zijn we uitgegroeid een stichting waar honderden leraren uit heel het land aan verbonden zijn. We zijn nu een belangrijke partner voor verbetering van het onderwijs van onderop die ook nadrukkelijk actief is in scholen.
Wij staan voor krachtig leraarschap. Leraren die met én van elkaar leren, het onderwijs vooruit stuwen; van onderop! Het gaat dan niet alleen over positieve energie. We moeten scholen ook vooruit stuwen met een duidelijk beeld over WAT we dan moeten doen en HOE. Op een aantal cruciale punten zetten wij specialisten in om de HOE van ons gedachtegoed vorm te geven in de eigen praktijk. Bij alles wat we doen leggen we ons toe op vijf pijlers. Vijf pijlers die bij voldoende aandacht hét verschil gaan maken op scholen. Wij dagen de leraren met lef in Nederland en de directeuren met durf uit om van deze vijf pijlers actieve programma’s in hun scholen te maken.

  1. 1. Positieve Pedagogiek
  2. 2. Lerende school
  3. 3. Gedeeld leiderschap
  4. 4. Gebruiken van verschillen tussen leraren
  5. 5. Eigenaarschap

Iedere leerling is meer dan de moeite waard. Iedere leerling is een persoon die de wereld iets te bieden heeft. Het is de opdracht van de leraar en van de school om een kind te leren kennen en te zien in zijn hele mens-zijn. Dán kan een kind zich veilig voelen. Dán is het mogelijk het beste uit ieder kind te halen. Op scholen moeten we hier een expliciet uitgangspunt van maken.

Het zit ons in de genen: leren van en met elkaar. Wij, Leraren met Lef, vragen voortdurend om feedback van onze collega’s en wij stimuleren hen dat ook te doen. Wij willen ons daarbij van binnen en van buiten de school laten voeden met nieuwe inzichten op pedagogisch en didactisch vlak. Wij zetten ons op onze scholen sterk in op een proces van voortdurende leren met en van elkaar.

Leraren met Lef willen groeien naar een situatie van gedeeld leiderschap. Wij nemen als teamspelers verantwoordelijkheid voor het geheel en zijn dus teamspelers. Er zijn specialisten nodig om extra verantwoordelijkheden te nemen over deelterreinen. Leidinggeven aan de schoolorganisatie is zo’n deelterrein. Wij organiseren met elkaar het over en weer afleggen van verantwoording over kwaliteit. Over deze thematiek bieden wij de training Delen van Leiderschap aan.

We constateren dat verschillen tussen leraren veel minder gebruikt worden dan wenselijk is. Wij zijn verschillende mensen, maar de schoolorganisatie is er vooral op gericht om leraren hetzelfde te laten doen.  Net als leerlingen gezien moeten worden in hun uniciteit, geldt dat ook voor leraren. Dan worden hun kwaliteiten beter benut. Wij willen stimuleren dat in scholen veel meer aandacht hiervoor is.

Goed onderwijs kan alleen ontstaan als leraren zich eigenaar voelen van hun onderwijs. Dit eigenaarschap is niet iets wat alleen van bovenaf aan de leraar gegeven kan worden, maar is ook iets wat je als leraar zelf op je neemt. Vanuit autonomie en in relatie met jouw leerlingen en collega’s neem je verantwoordelijkheid.

Het bestuur

Jordy Smeekens

Voorzitter

Jeroen van den Berg

Voorzitter en woordvoerder

Anke Langmuur

Voorzitter

Koos Schadee

Voorzitter

Emina Lizde

Voorzitter