OVER ONS

Van een klein initiatief in 2009 zijn we uitgegroeid tot een belangrijke partner voor verbetering van het onderwijs met krachtig leraarschap op school-, regionaal- en landelijk niveau.

DE 5 PIJLERS

De 5 pijlers voor verandering van het onderwijs

Positieve Pedagogiek

Iedere leerling is meer dan de moeite waard. Iedere leerling is een persoon die de wereld iets te bieden heeft. Het is de opdracht van de leraar en van de school om een kind te leren kennen en te zien in zijn hele mens-zijn. Dán kan een kind zich veilig voelen. Dán is het mogelijk het beste uit ieder kind te halen. Op scholen moeten we hier een expliciet uitgangspunt van maken.

Lerende school

Het zit ons in de genen: leren van en met elkaar. Wij, Leraren met Lef, vragen voortdurend om feedback van onze collega’s en wij stimuleren hen dat ook te doen. Wij willen ons daarbij van binnen en van buiten de school laten voeden met nieuwe inzichten op pedagogisch en didactisch vlak. Wij zetten ons op onze scholen sterk in op een proces van voortdurende leren met en van elkaar.

Gedeeld leiderschap

Leraren met Lef willen groeien naar een situatie van gedeeld leiderschap. Wij nemen als teamspelers verantwoordelijkheid voor het geheel en zijn dus teamspelers. Er zijn specialisten nodig om extra verantwoordelijkheden te nemen over deelterreinen. Leidinggeven aan de schoolorganisatie is zo’n deelterrein. Wij organiseren met elkaar het over en weer afleggen van verantwoording over kwaliteit. Over deze thematiek bieden wij de training Delen van Leiderschap aan.

Gebruiken van verschillen tussen leraren

We constateren dat verschillen tussen leraren veel minder gebruikt worden dan wenselijk is. Wij zijn verschillende mensen, maar de schoolorganisatie is er vooral op gericht om leraren hetzelfde te laten doen. Net als leerlingen gezien moeten worden in hun uniciteit, geldt dat ook voor leraren. Dan worden hun kwaliteiten beter benut. Wij willen stimuleren dat in scholen veel meer aandacht hiervoor is.

Eigenaarschap

Goed onderwijs kan alleen ontstaan als leraren zich eigenaar voelen van hun onderwijs. Dit eigenaarschap is niet iets wat alleen van bovenaf aan de leraar gegeven kan worden, maar is ook iets wat je als leraar zelf op je neemt. Vanuit autonomie en in relatie met jouw leerlingen en collega’s neem je verantwoordelijkheid.

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.