BATTLE FOR EDUCATION

STRIJDEN VOOR BETER ONDERWIJS

Leraren met Lef zet veel in op kennisdeling om zo tot onderwijs van onderop te komen. Te vaak blijft verworven kennis bij een individu belegd, hoe zonde. Speciaal hiervoor heeft Leraren met Lef de Battle for Education ontwikkeld waarbij leraren hun opgedane kennis, onderwijsinnovaties of lespraktijken vanuit de boksring delen met collega’s. Vervolgens gaan de leraren met de bezoekende leraren in gesprek aan gesprekstafels waarbij ze leren van elkaar en concrete handvatten krijgen om het geleerde in de eigen praktijk toe te passen. Leren van en met elkaar was zelden zo spannend. Meer weten? Lees hieronder meer.

Doel
Leraren delen hun kennis en kunde zodat collega’s dat kunnen toepassen in de eigen praktijk.
Doelgroep
De bijeenkomst kan zowel op schoolniveau als op gemeentelijk niveau georganiseerd
Vorm en duur
Een dagdeel (incl. maaltijd). Korte pitches en kennisdeling aan tafels
Kosten
N.t.b. Afhankelijk van locatie en omvang.

WAAROM?

Het leren van en met elkaar is een van de belangrijkste fundamenten voor een professionele organisatie. Door te delen kunnen we leren. Waar leraren en scholen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen, is het van essentieel belang dat wij die stimulans omzetten in een vanzelfsprekend proces van leren met en van elkaar.

Er zijn ontzettend veel leraren die in hun eigen klas mooie lessen geven. Of die buiten de les om hebben geleerd hoe je met een hoge werkdruk om kan gaan. Veel kennis en kunde die bij individuen is belegd en nog te weinig wordt gedeeld met collega’s. Soms weten we helemaal niet dat een collega verderop in de gang tegen precies dezelfde problemen aanloopt. Laat staan dat we weten dat er een collega is die daar al lang een oplossing voor heeft. Met de Battle for Education geven we een startschot om kennisdeling in de eigen school (of regio) gangbaar te maken. Benut het potentieel in jouw organisatie.

Neem contact met ons op

VOOR WIE?

We organiseren de Battle for Education zowel op schoolniveau als op regionaal niveau. De Battle for Education is een mooie aftrap van een traject waarbij je het delen van kennis structureel vormgeeft. Dit kan binnen de eigen schoolcontext, maar ook op grotere schaal. in de stad.

WAT KUNNEN WE BETEKENEN?

We maken een energieke en inspirerende bijeenkomst waar leraren hun kennis en kunde zo delen dat het heel praktisch toe te passen is in de eigen praktijk. Hoe ziet zo’n bijeenkomst er uit?

  • Leraren pitchen hun kennis in de boksring
  • Vervolgens verdelen deze leraren zich over de tafels om hun onderwerp verder uit te diepen en hun kennis te delen met andere leraren (van de eigen school of daarbuiten).
  • Deze kennisdeling wordt zo opgezet dat alle leraren concrete handvatten krijgen aangereikt om de opgedane kennis meteen te kunnen toepassen in de eigen lespraktijk.

Dit alles doen we, zoals je van ons gewend bent, in een theatrale setting. We bieden een compleet pakket van werkzaamheden waarbinnen we helpen met de werving van deelnemers, de locatie vormgeven inclusief inrichting en techniek, de catering regelen, het programma ontwerpen en de projectcoördinatie en communicatie op ons nemen.

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.