LESSON STUDY

DUURZAAM VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN DE LESSEN

Wij vinden het belangrijk om continu bezig te zijn met onze professionalisering, niet van bovenaf maar van onderop. Hiervoor werken wij samen met getrainde procesbegeleiders van Lesson Study: een duurzame professionaliseringsmethodiek waarbij leraren met een onderzoekende houding op een cyclische manier werken. Uitgangspunt is altijd het leren van de leerling. De beproefde methodiek wordt al meer dan 100 jaar toegepast in Japan en is dus geen onderwijsvernieuwing, maar een manier van werken waarbij professionaliseren plaatsvindt tijdens het normale werk. Meer weten? Lees hieronder verder.

Doel
Het lef en leraarschap van MBO-docenten versterken
Doelgroep
MBO
Vorm en duur
Bijeenkomst van één dagdeel (incl. catering) met inspiratie, presentaties en uitwisseling.
Kosten
N.t.b. Afhankelijk van locatie en omvang.

WAAROM?

Hoe gek eigenlijk, we organiseren ons leerproces vaak buiten de deur om vervolgens het geleerde proberen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Lesson Study is een professionaliseringsmethodiek die het leren van de leraar en het primaire proces samen brengt. De leerling staat hierbij centraal. In zes bijeenkomsten werken de leraren samen om het leren van de leerling te bevorderen. Leraren werken vanuit een gezamenlijke onderzoeksvraag en ontwerpen een les om deze te toetsen. Met elkaar wordt er gereflecteerd op de les om te kijken of de beoogde doelen ook worden behaald. Leraren voeren met elkaar de professionele dialoog over datgene waar het om gaat; het leren van de leerling.

VOOR WIE?

Een Lesson Study is bedoeld voor iedere leraar die denkt dat zijn les nog wat beter afgestemd kan worden op de leerling. Heb je het idee dat er weinig motivatie is bij de leerlingen voor jouw vak? Lukt het nog niet om jouw aardrijkskunde les voldoende te differentiëren voor jouw 2 havo-klas? Problemen kunnen van allerlei aard zijn. Lesson Study helpt om samen met collega’s oplossingen te zoeken voor de problemen waar je in de klas tegenaan loopt. Met elkaar leer je om de oorzaken van de problemen aan te pakken.

Neem contact met ons op

WAT KUNNEN WE BETEKENEN?

Om het Lesson Study-traject in goede banen te leiden, schaken wij getrainde procesbegeleiders van Inspirezzo in. Met dit bureau werken wij al jaren samen voor onder andere procesbegeleiding. De vak-expertise is (vaak) op school aanwezig. Mocht er behoefte zijn aan een vak-expert van buitenaf, dan schakelen wij die in. De procesbegeleiders zijn getraind door de Vrije Universiteit van Amsterdam en blijven nauw met de VU samenwerken voor aanvullend onderzoek naar de methodiek. Na enkele trajecten gedaan te hebben, weten de leraren op de eigen school wat er allemaal komt kijken bij het doorlopen van een Lesson Study-cyclus. Oftewel, de rol van procesbegeleider wordt overgenomen door een leraar van de eigen school. Het resultaat is dat je een duurzame ontwikkeling in de school hebt gebracht. Uiteraard blijven wij beschikbaar mocht daar behoefte aan zijn.

VOORDELEN

Het leren van de leerlingen staat centraal
Bewezen wetenschappelijke resultaten die aantonen dat leerlingen betere studieresultaten halen
Leraren nemen deel aan de professionele dialoog over het primaire proces
Duurzame ontwikkeling van het onderwijs op jouw school doordat leraren een onderzoekende houding aannemen
Leraren bezoeken elkaars lessen en geven feedback in een veilige omgeving
Professionaliseren vindt plaats tijdens het normale werk

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.