STEM van de LEERLING

WAT ALS LEERLINGEN HET VOOR HET ZEGGEN HEBBEN?

Als je leerlingen écht een stem geeft, hoe zou je onderwijs er dan uitzien? Zouden ze nog op hun mobieltjes wegdromen of net zoveel de confrontatie opzoeken met hun docenten? Als ervaringsdeskundigen zouden juist zij toch goed moeten kunnen aangeven wat ze nodig hebben.  Maar in veel gevallen gebruiken we de stem van de leerling niet en laten daarmee waardevolle feedback en suggesties ongebruikt. Wij denken en weten dat het onderwijs beter wordt door de stem van de leerling actief in te zetten.  Om daar in je school een flinke impuls aan te geven, hebben we een aansprekende aanpak bedacht waarbij leerling op een catwalk hun stem gebruiken.

Doel
Betrokkenheid van  leerlingen bij het onderwijs vergroten, beter onderwijs en versterking van de school als gemeenschap
Doelgroep
Scholen en besturen
Vorm en duur
Variant 1: Bijeenkomst van 1 dagdeel met inspiratie, presentaties en een Brainpower. Leerlingen presenteren de uitkomst van een door henzelf uitgevoerd onderzoek onder medeleerlingen over wat leerlingen anders willen. Aansluitend worden door leerlingen en leraren verbeterplannen gemaakt in de werkvorm van Brainpower. De beste plannen worden omgezet in acties.

Variant 2 (lichte variant): Bijeenkomst van 1 dagdeel met inspiratie, presentatie en een Brainpower. Exclusief vooronderzoek, inclusief voorbereiding met de leerlingen.

Kosten
Variant 1: vanaf €2000,-

Variant 2: vanaf €1000,-

WAAROM?

Leerlingen hebben de sleutel in handen om het onderwijs te verbeteren. Wat vinden ze eigenlijk van de dagelijkse praktijk, of van de koers die ingezet wordt? Leerlinggericht onderwijs kan alleen met leerlingen. Met ‘De stem van de leerling’  creëren we de juiste ruimte om de leerlingen aan het woord te laten. Dit is een startpunt voor verandering in de relaties op school, een betere sfeer in de klas, groei, veiligheid, motivatie en eigenaarschap. Een ijkpunt voor het beleid van je school. Maak onderwijs met je leerling!

Neem contact met ons op

WAT KUNNEN WE BETEKENEN?

Na een intake op school maken we een aanpak op maat, geïnspireerd op de varianten 1 en/of 2. Na afloop kunnen we in een nagesprek verkennen wat mogelijke vervolgstappen zijn.

We werken samen met Lichter Lesgeven, die met de training “Dichter bij de Leerling” docenten in de school inzichten en handvatten geeft in het werken mét in plaats van voor of tegen de leerlingen. Ook werken we met ‘We Own The School (WOTS), waarmee we nog veel dieper in kunnen gaan op het werken aan een toekomstplan met leerlingen en leerlingen. En we kunnen  doordenken in het gedachtegoed van de Groeischool, waarin leerlingen en leraren samen een Growth Mindset ontwikkelen, dat als basis kan dienen voor de manier waarop ze samenwerken. Deze onderdelen kunnen ook bijzonder goed met elkaar in gang gezet worden. Dan ben je echt bezig een fundamentele stap te zetten in het veranderen van de samenwerking tussen leerlingen en leraren.

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.