STUDENT ALS LERAAR IN DE DOP

HOE BEHOUD JE ALS LERAAR JE STARTENDE LEF?

In samenwerking met een Pabo of lerarenopleiding organiseren wij een bijeenkomst voor studenten, alumni, docenten van de Pabo en/of  lerarenopleiding, leraren en directies van scholen. Als we ons onderwijs echt blijvend van onderop willen verbeteren dan moeten we daar al mee beginnen op de opleidingen. Het behouden en benutten van de talenten, ambities en visie van de startende leraar staat centraal. We werken vanuit drie invalshoeken:

 1. De opleiding: hoe leidt deze op voor verbeteraars of vernieuwers in het onderwijs?
 2. De starters: hoe redden zij het op hun nieuwe scholen?
 3. De scholen in de omgeving: hoe gaan zij om met de potentie van de nieuwkomers?

Meer weten? Lees hieronder meer.

Doel
Startende leraren behouden en versterken hun talent, ambities en visie.
Doelgroep
Studenten en startende leraren. Ongeveer 150 deelnemers.
Vorm en duur
Bijeenkomst van één dagdeel (incl. catering) met inspiratie, presentaties en uitwisseling.
Kosten
N.t.b. Afhankelijk van locatie en omvang.

WAAROM?

Studenten bereiden zich voor op hun beroep op scholen. Het is van het grootste belang dat er nieuwe, energieke, gepassioneerde en open minded studenten het werkveld instromen. Nieuwe mensen die dicht bij de leerlingen staan, die aansluiting maken op wat leerlingen nodig hebben en hen kunnen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Maar ook mensen die weten hoe ze vanuit hun eigen kracht verbinding maken met de bestaande cultuur in een school. Het onderwijs kan heel veel baat hebben bij nieuwe Leraren met Lef die vanuit een constructieve houding het onderwijs verbeteren. Om het onderwijs duurzaam te verbeteren is het van belang dat we hier al tijdens de opleidingen werk van maken.

Hoe behouden startende leraren hun ‘lef’ van hun opleiding? Hoe maken zij optimaal verbinding met en maken zij gebruik van de ervaring van de ‘zittende’ leraar? Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij pabo’s, de studenten/leraren en scholen samenwerken. Wij brengen deze partijen uit de regio samen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor een goede overgang van een student van de pabo naar een leraar in de context van een schoolorganisatie.

Neem contact met ons op

WAT KUNNEN WE BETEKENEN?

Leraren met Lef ontwikkelt in samenspel met de Pabo’s/lerarenopleidingen een heldere doelstelling voor het evenement, die aansluit bij een bepaalde behoefte. Wij maken een eerste concept voor het evenement en, na akkoord, een plan van aanpak. Er is geen standaardaanpak. Er is inmiddels wel veel ervaring met diverse concepten voor bijeenkomsten en werkvormen (zie onze overige diensten). Ons vertrekpunt is dat we aankomende leraren en net gestarte leraren benaderen vanuit een growth mindset.

De uitvoering wordt door Leraren met Lef uitbesteed aan Inspirezzo . Dit bureau van Ferd van den Eerenbeemt en Ton de Langen ondersteunt de beweging vanaf 2011 en voert sindsdien diverse opdrachten uit voor Leraren met Lef en heeft hierin een ruime expertise opgebouwd.

We maken gebruik van de perspectieven van de betrokken partijen:

 1. Perspectief vanuit de ‘zittende ‘ leraren op een school waar een startende leraar begint
  Focus op datgene dat een startende leraar volgens deze groep op de opleiding had moeten leren, dit zijn de ongeschreven regels van deze school, waaraan een startende leraar zich dient te houden.
 2. Perspectief vanuit de startende leraar
  Focus op “Zo, ik ben ik uitgeleerd, nu aan de slag, ik ga het hier weleens helemaal veranderen, ik ga in ieder geval overleven, ook al moet ik me daarvoor compleet aanpassen”.
 3. Perspectief vanuit de opleidingscoördinator
  Focus op schipperen tussen school, startende leraar en opleiding.
 4. Perspectief van de directeur
  Focus op hoe krijg ik nou een balans tussen jeugdige frisheid en belegen ervaring.

We bieden een compleet pakket van werkzaamheden waarbinnen we helpen met de werving van deelnemers, de locatie vormgeven inclusief inrichting en techniek, de catering regelen, het programma ontwerpen en we nemen de projectcoördinatie en communicatie op ons.

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.