TRAINING VOOR TEAMLEIDERS

GEEF LEIDING MET LEF EN LIEFDE

Tijdens deze ééndaagse training doen we handreikingen om de uitdagingen die je hebt als leidinggevende in een school effectief aan te pakken. Aan de basis hiervan ligt het begrippenpaar Lef en Liefde waarover programmaleider Ferd van den Eerenbeemt een boek heeft gepubliceerd. Meer weten? Lees hieronder meer.

Doel
Het lef en leraarschap van MBO-docenten versterken
Doelgroep
MBO
Vorm en duur
Bijeenkomst van één dagdeel (incl. catering) met inspiratie, presentaties en uitwisseling.
Kosten
N.t.b. Afhankelijk van locatie en omvang.

WAAROM?

Als leidinggevende ben je continu op zoek naar een balans tussen sturen en loslaten en wel zodanig dat de medewerker zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid neemt. In het ideale geval, kan een leider ‘loslaten’ en erop vertrouwen dat werkzaamheden met minimale ‘sturing’ plaatsvinden op een hoog kwalitatief niveau. In de context van een school is het streven dat docenten zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor het blijvend verbeteren van het werk, niet alleen voor zichzelf maar ook voor het grotere geheel. Maar hoe doe je dat als teamleider?

VOOR WIE?

De training is bedoeld voor teamleiders of aspirant teamleiders. Als teamleider loop je tegen allerlei vragen aan, zoals (in willekeurige volgorde):

Wat kan ik van mijn teamleden verwachten?
Hoe ga ik om met verschillen tussen collega’s?
Wat doe ik als mensen zichtbaar of onzichtbaar tegenwerken?
Wat doe ik met leiders in de groep?
Hoe ga ik om met niet-presteerders?
Hoe zorg ik dat afspraken ook nagekomen worden?
Wat doe ik als veranderplannen maar niet omgezet worden naar de praktijk?

De hoofdvraag voor de teamleider is:

Hoe kan ik er voor zorg dragen dat ik sturing geef aan een prettig team waar het leiderschap gedeeld wordt en mensen dus samen de verantwoordelijkheid nemen om de opdracht van het team te realiseren? Een team, waar mensen op elkaar kunnen rekenen, openstaan voor nieuwe ideeën, elkaar aanspreken en zich sterk verbinden met wat de leerling nodig heeft.

Neem contact met ons op

WAT GAAN WE DOEN?

In één dag werken we met behulp van het begrippenpaar Lef en Liefde aan een antwoord op bovenstaande vraag. Dit is geen eenduidig antwoord, maar het antwoord zal bestaan uit enkele bouwstenen waar je als teamleider op terug kunt vallen. De training bestaat uit de volgende elementen:

Mindset: hoe open en lerend stel ik mij op in deze training? Hoe doe ik dat in de dagelijkse praktijk?
Mensvisie: hoe kijk ik naar collega’s, naar leerlingen?
Organisatievisie: hoe functioneert een organisatie en wat doe ik eraan?
Onderwijsvisie: gaan waar je voor staat
Mijn invloed: ik als instrument
Mijn team: hoe sterk zijn wij?
Evaluatie: wat heb ik geleerd en wat ga ik er mee doen?

De training draagt ertoe bij dat de deelnemers:

Inzicht krijgen hoe het begrippenpaar Lef en Liefde aan de basis liggen van goed leiderschap en wat dat van hen vraagt

Doorzien hoe processen op school plaatsvinden en hoe mensen op elkaar inwerken
Inzicht krijgen in en werk maken van een mens-, organisatie- en onderwijsvisie
Zich bewust worden wat deze visies betekenen voor het eigen handelen.
Beter grip krijgen op hun eigen kwaliteiten en de eigen effectiviteit

LERAREN MET LEF

Ben je geïnteresseerd in een van onze activiteiten die je bent tegengekomen op deze site? Neem contact met ons op.