Startende leraren met lef

November 16, 2016

Leraren met lef bezoekt de komende maanden vier Pabo’s/lerarenopleidingen waarbij we studenten, schooldirecteuren en opleiders samenbrengen.

Als we ons onderwijs echt blijvend van onderop willen verbeteren dan moeten we daar al mee beginnen op de opleidingen. Het behouden en benutten van de talenten, ambities en visie van de startende leraar staat centraal. We werken vanuit drie invalshoeken:

  1. De opleiding: hoe leidt deze op voor verbeteraars of vernieuwers in het onderwijs?
  2. De starters: hoe redden zij het op hun nieuwe scholen?
  3. De scholen in de omgeving: hoe gaan zij om met de potentie van de nieuwkomers?

Informatie over dit type bijeenkomst is te vinden bij ons project Toekomst op de catwalk

Deel via social media: